บึงบัวทอง รีสอร์ท พัทยา บึงบัวทอง รีสอร์ท พัทยา บึงบัวทอง รีสอร์ท พัทยา บึงบัวทอง รีสอร์ท พัทยา บึงบัวทอง รีสอร์ท พัทยา
At BUENG BUA THONG,

Bueng Bua Thong is a neither a hotel or resort rental.

It is a traditional Thai house. It offer the space, facilities

and private resort, combines these with

traditional Thai hospitality, service and tropical garden.

"Bueng Bua Thong Resort"

is a Unique Place in Pattaya

"Come to Find out"

" บึงบัวทอง รีสอร์ท "

เดิมทีนั้น มิได้มีจุดประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเป็นรีสอร์ท แต่สร้างขึ้นให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้า

จนกระทั่งเจ้าของบ้านได้เอ่ย ขึ้นว่า "ถ้าเราเก็บบ้านไว้เฉพาะกับคนในครอบครัว

บ้านก็จะอยู่แต่เฉพาะกับคนในครอบครัว แต่ถ้าเราเปิดบ้าน บ้านก็จะปรากฏออกสู่สาธารณะ"

ดังนั้น "บึงบัวทอง" มิได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

แต่เรามุ่งหวังจะแสดงส่วนหนึ่งของ "ไท" ให้ชนรุ่นหลังและชาวต่างชาติได้ประจักษ์

โดยเราผสมผสานสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าด้วยกันกับความเป็นไทย เพื่อให้ลูกค้าสบายเหมือนอยู่บ้าน